Atış

Atış

Atış

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİ VE SİLAH EMNİYET KURALLARI 
Eğer gerekli biligiler öğrenilmemişve beceriler kazanılmış ise,en iyi ve pahalı silah bile kıymetsizdir.
Çünkü silah kendi kendine ateş yapıp istenilen hedefi vuramaz.Bunu yapacak olan kullanıcıdır.Bu sebeble istenilen hedefi vurabilmek için kullanıcının öncelikle temel atış kurallarını  tekniklerini çok iyibilmeli ve aynı zamanda da uygulayabilmelidir.Bu beceri de ancak temel atış tekniklerinin sırasıyla öğrenilmesi ve çalışarak pratik yapılması ile kazanılabilir.

TEMEL ATIŞ TEKNİKLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ

Duruş Tekniği
Kabza Kavrama Tekniği
Nefes Tekniği
Nişan Tekniği

SİLAH EĞİTİMİ

Ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinin silah atış eğitimini alması zorunludur.Bu görevlerin temel eğitimi 20 saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir.Ayrıca yenileme eğitimine katılan görevlilerineğitimi ise 10 saatten aşağıya olmayacak şekilde düzenlenir.
Silahszı çalışma izin belgesini silahlıya dönüştürmek isteyenler için derslerde silah mekaniği,slah temizliği ve bakımı temel ve ileri nişancılık atış güvenlik açısından dikkat edilecek hususlar gibi konular işlenir.

SİLAH BULUNDRUMA VE TAŞIMA İZİN VERİLMESİ 

Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir.
Komisyon orantılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasınaizin verebilir.
Görevin niteliği gereği bu tedbirlerin yeterli olmayacağına anlaşılması halinde 10.17.1953 tarihi ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna göre ruhsatlandırlması mümkün olan yarı otomatik tabancaların ve 11.09.1981ctarihli ve 2521 sayılı kanun kapsamına giren av silahlarının bulundurlmasımna ve taşınmasına komiyonca karar verilir.
Bu silahların sayısı ve niteliği komisyon kararında belirtilir.
Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel bir güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı kanun ve bu bu kanunun 
uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

SİLAHLARI TEMİNİ