x-Ray Operatörlüğü

x-Ray Operatörlüğü

x-RAY Cihazı Nedir Nerelerde Kullanılırx-RAY Cihazları genelolarak çanta,paket zarf gibi metaryallerin güvenliği tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı 
ve ne taşıdığını tespitinde kullanılan cihazlardır.