Vip Koruma

Vip Koruma

Yakın koruma ekibi personellerıin seçimi ile başlayan bu çalışma halinde hareketi ve ekip üyelerinin aynı düzeyde beceri ve yeteneğe sahip olmaları esasına dayanır.
Eğitimler personellerin baskı altında sürekli hareket edebilme ve takım çalışması esasına dayalı olarak iki aşamada verilir.
Koruma planlarının oluşturulmasında prosedürlerin uygulanması aşamasına kadarekip temel bir program dahilinde oluşturulur eğitilir ve yönetilir.
Amaç VIPnin hareket kabiliyetini kısıtlamadan maksimum güvenlik seviyesine ulaşmaktır,Eğitimler gizli koruma (low profile) ve belirgin koruma (high profile )cnlemleri çalışmaların da içermektedir.
Vip koruma eğitiminde operasyonel atış sel defence eğitimi ilk yardım ve yagın eğitim temel branş eğitimleridir.
Eğitim sonunda VIPe verilen eğitim ve calışma prensipleri ile ilgili olarak bir çalışma brifing verilir.
arzu ediidiği takdirde eğitim sonunda görev başındaki ekip SÜREKLİ DANIŞMANLIK kapsamında denetlenir.tazelme eğitimleri ve görev başı eğitimlerine tabi tutulur.