Temel Eğitim

Temel Eğitim

image

1.  Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları(20saat)

5188 Sayılı Yasa, özel görevlisinii yetkileri kullanış şartları yetkiler karşısında kişi hakları,iş kanunu ve işçi hakları,2559 sayıılı polis Vazife ve Salahiyet kanunu,özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanuna Uygulanacak yaptırımlar.

2.  Güvenlik Tedbirleri (20saat)

Kontrol,nokta ve devriye hizmetleri,yakalama,alıkoyma,güç kullanma,genel kollukla ilişkiler tutanak düzenlemesi,temel uyuşturucu madde bilgileri,olay yerine ilk gelen ekibin görevleri ve olay yerinin önemi,şüpheli şahıs,paket ve poşetlerde alınması gereken tedbirler.

3.  Güvenlik Sistem ve Cihazları (5saat)

Kapı ve el tipi metal dedektörü ,x-ray cihazı,çevre güvenlik sistemleri cctv ,cacs patlayıcı uyuşturucu koklama dedektörü ve güncel teknolojik sistemler.

4.  Temel İlk Yardım (10saat)

İlk yardımın tanımı, amacı olay yerideğerlendirmesi.genel yaşam desteği ve şok ve yanmalar yanık kanama,kırık çatlak burkulmalar,koma ,zehirlenme hasta ve yaralı taşıma teknikleri,hayvan ve böcek ısırmaları.

5.  Yangın Güvenliği ve Tabi Felaketlerde Müdahale Tarzı(8saat)

İtfaiye hizmetleri yanma ve yangın sebebleri doğalgaz ,LPG akaryakıt önleyici tedbirler söndürücü maddeler söndürme ilkeleri söndürme cihazları yangın dolapları yangın türleri tabi felaketlerde yardım ve kurtarma yöntemleri.

6.  Etkili İletişim(12saat)

İletişim teknikleri,empati ve sempati kavramı.

7.  Genel Kollukla İletişim(4saat) 

Genel kolluğun görev,yetki ve sorumlulukları genel kolluk -özelkolluk ilişkileri ve bunun suç önlemdeki yeri ve önemi özel güvenliğin genel kolluğa yardımcı olma yükümlülüğü genel kolluğun özel güvenlik alanına
girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar.

8.  Kalabalık Yönetimi(10saat)

Teorik olarak toplum piskolojisi grup dinamiği çatışma nedenleri ve önleme yöntemleri,kalabalık oluşumu ve özellikleri,pratik olarak önleme ve müdahale  esasları cop kullanma,göz yaşartıcı gazların özellikleri ve korunma yöntemleri.

9.  Uyuşturucu Madde Bilgileri(2saat)

Uyuşturucu madde türleri ve genel olarak tanınması.

10.  Kişi Koruma(9saat)

Korunmanın ilkeleri.suikastler,yaya ve araçlı korunma teknikleri öncü çalışma.

11.  Silah Bilgisi ve Atış(20saat)

Silah mekaniği,silah temizliği ve bakımı atış güvenlik açısından dikkat edilecek hususlar.